โรงงานไหนต้องติดตั้ง CEMS บ้าง มาดูกัน

0 Comments
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

วันนี้ PICO ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรม พร้อมบริการออกแบบโซลูชัน ได้นำข้อมูลประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ หรือ CEMS จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 2544 มาฝากทุกคนกันว่าโรงงานไหนต้องติดตั้งบ้าง เอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะ  ลำดับที่  ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงาน ประเภทโรงงาน ค่าต่าง ๆ  ของเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัด หมายเหตุ 1 หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการ ผลิตต่อหน่วยตั้งแต่ 29 เมกกะวัตต์ (MW) ขึ้นไป1/ โรงงานล าดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 หรือโรงงาน ลำดับอื่น ๆ ที่มี แหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกัน ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX ) – ก๊าซออกซิเจน […]