บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า มีรายการสำคัญอะไรในการตรวจสอบบ้าง

0 Comments
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากมาตรฐานสากลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างที่กำลังจ่ายกระแสไฟอยู่หรือเกิดเหตุการณ์ไฟดับกะทันหันในขณะที่กระบวนการผลิตกำลังดำเนินการอยู่ อาจสร้างความเสียหายอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น ควรตรวจระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การตรวจระบบไฟฟ้า กฎหมายในประเทศไทยก็ได้กำหนดให้นายจ้างต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามากมาย วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีรายการอะไรที่ต้องตรวจสอบบ้าง  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบแบบไฟฟ้า Single Line Diagram โดยต้องตรวจสอบทั้งหมดในระบบ  ตรวจสอบการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานของอุตสาหกรรม  ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย  ตรวจสอบแผนงาน การซ่อมบำรุงหรือ PM ระบบไฟฟ้าประจำปี  ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์และกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมให้คำแนะนำ  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องมีการเซ็นรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้า  แนะนำเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบไฟฟ้า รวมถึงวิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  นอกจากตรวจสอบแล้วจะต้องมีการวางแผนฉุกเฉินช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อถูกไฟฟ้าช็อต  ถ้าคุณจะใช้บริการจากหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ก็ต้องดูด้วยว่าหน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวหรือไม่ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าละเอียดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า เพื่อให้มั่นใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมไปถึงอุปกรณ์ใช้ในการตรวจสอบจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจากมอก.ด้วย  หลายคนสงสัยว่าผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอะไรบ้าง โดยหลักๆ แล้วก็จะตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้เมนสวิตช์ตรวจระบบไฟฟ้าระบบแรงสูง ระบบแรงต่ำ ตรวจระบบไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง  สำหรับกฎหมายในการตรวจระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมี 2 ตัวได้แก่ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 โดยกรมอุตสาหกรรมและประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำการบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  ทั้งหมดนี้ ก็คือ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและรายการสำคัญในการตรวจสอบ รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม การเลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องพิจารณาที่ความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับแรกเสมอ […]