โรงงานไหนต้องติดตั้ง CEMS บ้าง มาดูกัน

0 Comments
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

วันนี้ PICO ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรม พร้อมบริการออกแบบโซลูชัน ได้นำข้อมูลประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ หรือ CEMS จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 2544 มาฝากทุกคนกันว่าโรงงานไหนต้องติดตั้งบ้าง เอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะ 

ลำดับที่ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานประเภทโรงงานค่าต่าง ๆ  ของเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัดหมายเหตุ
1หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการ ผลิตต่อหน่วยตั้งแต่ 29 เมกกะวัตต์ (MW) ขึ้นไป1/โรงงานล าดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 หรือโรงงาน ลำดับอื่น ๆ ที่มี แหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO22) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
2หม้อน้ำหรือแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีขนาด 30ตันไอน้ำต่อชั่วโมง หรือ 100เมกกะมิ ลเลี่ยนบีทียู(MMBTU) ต่อชั่วโมงขึ้นไป1/โรงงานทุกลำดับตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) – ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) – ก๊าซออกซิเจน (O2)1) หากเชื้อเพลิงไม่มีกำมะถันไม่ต้อง ตรวจวัด SO2 2) หากเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง ตรวจวัดSO2 และความทึบแสงหรือฝุ่น ละออง
3หน่วยผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน ปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย อย่าง ทุกขนาด ในส่วนของหม้อเผา (Kiln) และ Clinker Coolerโรงงานลำดับที่ 57 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
4หน่วยผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่าง ทุกขนาด ในส่วน ของ Recovery Furnace, Lime Kiln Digester, Brown Stock Washer, Evaporator และ Condensate Stripper Systemโรงงานลำดับที่ 38 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – Total Reduced Sulfur (TRS)
5หน่วยกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทุกขนาดใน ส่วนของ Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU) ,Fuel Oil Combustion Unit, Sulfur Recovery Unit (SRU)โรงงานลำดับที่ 49 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ FCCU – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สำหรับ Fuel Oil Combustion Unit – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 ) สำหรับ SRU – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) – ก๊าซออกซิเจน (O2 )
6หน่วยถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้นขนาด ตัน 100 ต่อวันขึ้นไป ในส่วนของElectric Arc Furnace หรือ Blast Furnace หรือมีการ Preheat โดยน้ำมันเตา หรือถ่านหินเป็น แหล่งกำเนิดความร้อนโรงงานลำดับที่ 59 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
7หน่วยถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็ก หรือเหล็กกล้า ในส่วนของการถลุงทองแดง หรือสังกะสีทุกขนาดที่ใช้ Roaster Dryer ของการถลุงทองแดง หรือ Sintering Machine ของการถลุงสังกะสีโรงงานลำดับที่ 60 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)สำหรับ Roaster – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) สำหรับ Dryer ของกำรถลุงทองแดง – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง สำหรับ Sintering Machine ของกำร ถลุงสังกะสี – ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง
8หน่วยหลอมตะกั่วทุกขนาดที่ใช้Furnace Sintering Machine หรือ Converterโรงงานลำดับที่ 60 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)– ความทึบแสง หรือฝุ่นละออง – ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )
9หน่วยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพของเสียรวมใน ส่วนของเตาเผาทุกขนาดโรงงานลำดับที่ 101 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ก๊าซออกซิเจน (O2 ) – ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) – อุณหภูมิ
10หน่วยผลิตกรดกำมะถันทุกขนาด รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีฯโรงงานล าดับที่ 42 ตาม กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) หรือโรงงานล าดับอื่น ๆ ที่ มีแหล่งกำเนิดมลพิษใน ทำนองเดียวกันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )

สำหรับโรงงานไหนที่มีขอบข่ายอยู่ในกำหนดด้านบนแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง CEMS ก็สามารถทักมาปรึกษา และ สอบถาม พร้อมสั่งซื้อระบบ CEMS จากเราได้ที่ https://www.pico.co.th/